Hafan Gwybodaeth Cerddwch ar hyd Llwybr Dyffryn Dyfrdwy Cerdded Llwybr Gogledd y Berwyn Llangollen Corwen
English/Cymraeg

Croeso i Deithiau Cerdded Dyffryn Dyfrdwy

 
Dyma gyfres o deithiau cerdded sydd ag arwyddion ar eu hyd ac sydd wedi'u graddoli yn ôl pa mor anodd ydynt. Ceir yma gyfle i weld golygfeydd hardd, bywyd gwyllt, ac olion hanes y fro drawiadol hon yng ngogledd ddwyrain Cymru.
Mae Taith Gerdded Dyffryn Dyfrdwy'n cysylltu trefi Corwen a Llangollen. Pellter yr holl lwybr yw 15 milltir/24 km, ond gallwch fynd wrth eich pwysau drwy gerdded y daith mewn rhannau.

Mae Llwybr Hanes Llangollen yn cysylltu nifer o dirnodau hanesyddol yr ardal ar daith gerdded o 6 milltir / 5 km, gydag arwyddion. Ceir mwy o wybodaeth o ddilyn y dolenni.
Cyfres o deithiau cylchol byr yw Teithiau Cerdded Corwen sy'n dangos Bywyd Gwyllt a Hanes yr ardal gan gynnwys y cyswllt ag Owain Glyndwr. Mae modd llwytho'r daflen i lawr o'r ddolen uchod.


Dewch i gael y profiad o 'gerdded yn y wlad' ar ei orau.