Hafan Gwybodaeth Cerddwch ar hyd Llwybr Dyffryn Dyfrdwy Cerdded Llwybr Gogledd y Berwyn Llangollen Corwen

Mwy o wybodaeth

 


Canolfan Croeso Llangollen Tel: 01978 860828
Corwen ‘Siop Un Alwad’ Tel: 01490 412378
Gwasanaeth Cefn Gwlad Sir Ddinbych Tel: 01352 810614
Ebost: parcgwledig.loggerheads@sirddinbych.gov.uk
www.sirddinbych.gov.uk/cefngwlad

Mapiau
OS Explorer (lliw oren), 255 Llangollen a Mynyddoedd y Berwyn, neu 256 Llangollen a Wrecsam.

Bysiau
Grŵp cludo Teithwyr, Cyngor Sir Ddinbych Tel: 01824 706968.

Steam Trains
Taith ar y trên stêm Rheilffordd Stêm Llangollen. Tel: 01978 860979.
www.llangollen-railway.co.uk

Taith ar y Gamlas
Glanfa Llangollen. - Tel: 01978 860702 - www.horsedrawnboats.co.uk.

Llety
Gwybodaeth i dwristiaid a llety. www.visitwales.com or www.borderlands.co.uk.