Hafan Gwybodaeth Cerddwch ar hyd Llwybr Dyffryn Dyfrdwy Cerdded Llwybr Gogledd y Berwyn Llangollen Corwen

Cerdded Llwybr Gogledd y Berwyn


 
Sut i ddod o hyd i Lwybr Gogledd y Berwyn
CROESO i Lwybr Gogledd y Berwyn. Dyma lwybr llinellol sy'n rhedeg am bymtheg milltir dros fynyddoedd gwyllt y Berwyn ar ochr ddeheuol yr Afon Ddyfrdwy.


YN GYNTAF, dewiswch eich man cychwyn. Os rydych am gerdded y llwybr ar ei hyd am 15 milltir, yna dechreuwch naill ai yng Nghorwen neu yn Llangollen, mae'r ddwy dref ar briffordd yr A5 (Caergybi-Llundain), nid nepell o ffin Lloegr. O dref Corwen mae'r arweiniad hwn yn cychwyn ond gallwch gerdded Llwybr Gogledd y Berwyn o'r naill gyfeiriad neu'r llall. Os dewiswch fynd o Langollen i Gorwen, cerddwch rannau'r llwybr o chwith. Os oes well gennych daith gerdded fyrrach, yna dewiswch ran neu ddwy yn ôl eich anghenion. Gallwch deithio i'r dechrau ar y trên stem neu gallwch ddod yn ôl ar y trên ar ôl cyrraedd pen y daith. Gallwch greu taith gylchol sy'n cyfuno Llwybrau Gogledd y Berwyn a Llwybr Dyffryn Dyfrdwy gan ddefnyddio'r llwybrau cysylltiol sydd yng Ngharrog ac yng Nglyndyfrdwy.
Gallwch lwytho'r daflen "Cerdded Llwybr Gogledd y Berwyn " i lawr yma....

Sylwch fod y daflen ar ffurf Adobe .pdf ac mae'n 3Mb
Corwen i Gynwyd
More info....
Cynwyd i Moel Fferna
More info....
Cylch y Chwarel
More info....
Coedwig Nantyr i Ffynnon Las
More info....
Ffynnon Las i Llangollen
More info....


Mae'r llwybr yn 24 kilometr/15 milltir o bellter, gydag arwyddion cyfeirio arno. Caiff y llwybr ei rannau'n bum rhan, ac mae pob rhan yn cychwyn ac yn dod i ben mewn mannau sy'n hawdd eu cyrraedd. Llwybr heriol i gerddwyr profiadol yw'r llwybr, ac er mwyn ichi allu dilyn y llwybr yn ddiogel mae'n angenrheidiol bod gennych yr offer priodol, sef esgidiau cerdded cryfion, dillad cynnes, dillad glaw, map 1:25,000 OS Explorer (clawr lliw oren): 255 Llangollen a Mynyddoedd y Berwyn.Ni fyddai'r safle hwn yn bosib oni bai am gefnogaeth hanfodol oddi wrth y noddwyr hyn:
Ariannwyd y cynllun hwn yn rhannol gan y Draeth Agregau