Hafan Gwybodaeth Cerddwch ar hyd Llwybr Dyffryn Dyfrdwy Cerdded Llwybr Gogledd y Berwyn Llangollen Corwen

Corwen i Gynwyd Cynwyd i Moel Fferna Cylch y Chwarel Coedwig Nantyr i Ffynnon Las Ffynnon Las i Llangollen

Corwen i Gynwyd

 
Gan gychwyn yng Nghorwen, mae'r llwybr yn dilyn yr hen reilffordd (wedi cau) o Gorwen i Gynwyd sy'n rhedeg ar lannau'r Afon Ddyfrdwy i bentref Cynwyd.

Pellter: 3.6 km / 2.25 milltir
Graddfa: Hawdd

Rhan o'r lein o Riwabon i'r Abermo oedd rheilffordd Corwen i Gynwyd. Byddai ymwelwyr â glan y môr yn arfer â theithio ar y lein yma a agorodd yn 1866 a chau yn 1968. Daeth yr hen lein trên yn gynefin pwysig i fywyd gwyllt pan dyfodd y coed a'r glaswelltir ar ochrau'r lein. Gall dyfroedd glân yr Afon Ddyfrdwy sy gerllaw gynnal nifer o blanhigion ac anifeiliaid, gan gynnwys rhai prin fel Dyfrgi, Eog a'r Fisglen Berlog. Cafodd y safle ei ddynodi'n Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig ac yn Ardal o Gadwraeth Arbennig er mwyn diogelu'r bywyd gwyllt sydd yma.

Roedd Eglwys Llangar yn cael ei defnyddio o tua 1291 hyd nes codwyd eglwys newydd yn ei lle yng Nghynwyd yn 1874. Gwelir nifer o nodweddion o'r canol oesoedd y tu mewn i Eglwys Llangar, fel murlun gyda'i lun dychrynllyd o angau, sy'n deillio o'r 17eg ganrif. (Cadw sy'n rheoli'r Eglwys gan gynnig teithiau tywysedig o'i chwmpas. Ffoniwch 01490 412025 yn yr haf neu 01483 336103 i gael mwy o wybodaeth.)

Edrychwch am… Telor y Cnau, Dringwr Bach, a'r Gnocell Fraith Fwyaf yn dringo i fyny boncyff coeden gan chwilio am bryfed, Llwyd y Gwrych a'r Dryw bach yn y llwyni, a'r Nico yn bwyta hadau'r glaswellt ac ysgall..