Hafan Gwybodaeth Cerddwch ar hyd Llwybr Dyffryn Dyfrdwy Cerdded Llwybr Gogledd y Berwyn Llangollen Corwen

Corwen i Gynwyd Cynwyd i Moel Fferna Cylch y Chwarel Coedwig Nantyr i Ffynnon Las Ffynnon Las i Llangollen

Coedwig Nantyr i Ffynnon Las

 
Â'r llwybr yn ei flaen ar hyd ymyl y goedwig gyda'r rhostir i'r gogledd iddo cyn disgyn yn raddol i lawr Mynydd y Feifod a dros y rhostiroedd agored i Ffynnon Las.

Pellter: 5.6 km / 3.5 milltir
Graddfa: Anodd (rhostiroedd agored, peth dringo)

Ar gopa Mynydd y Feifod mae carnedd gladdu o Oes Yr Efydd, ac un arall ar frig y bryn cyfagos. Awgryma hyn fod pobl Oes yr Efydd yn gwneud defnydd o'r ardal, yn clirio'r llethrau oedd yn is i lawr ac yn claddu'u meirw ar y tir uchel. Cafodd y rhostir o gwmpas Mynydd y Feifod

Cafodd y rhostir o gwmpas Mynydd y Feifod ei reoli ar gyfer saethu'r rugiar ers dechrau'r 20 fed ganrif. Chwiliwch am linellau o gerrig a phridd, dyma'r cloddiau saethu sy'n cysgodi'r gynau ac yn cuddio'r saethwyr rhag yr adar a gaiff eu gyrru ar draws y mynydd gan y curwyr. Byddai'r ciper yn llosgi'r grug yn rheolaidd er mwyn gofalu bod digon o egin newydd ar gyfer y grugieir ifanc. Roedd rheoli fel hyn yn lles i rywogaethau eraill o adar ac anifeiliaid hefyd gan rwystro'r rhostiroedd grug rhag troi'n ôl yn dir prysgwydd. Efallai ichi sylwi ar lyn bach o ddwˆ r. Mae'n bosib mai man i hudo hwyaid iddo oedd hwn yn wreiddiol, cafodd ei lunio'n ofalus i ddenu'r hwyaid gwyllt i'r ffos gyfagos a'r rhwydi gan ei gwneud yn hawdd eu dal.

Edrychwch am… Efallai y clywch grawc y Gigfran wrth iddi hedfan heibio'n araf, neu alwad y Bwncath, fel cath yn mewian, yn cylchu uwchben. Hawdd adnabod galwad hiraethus y Gylfinir sydd â gylfin (pig) hir, mae hi'n magu cywion ar y rhostir yn yr haf. Yn aml iawn fe welwch Tinwen y Garn, sydd yn llai a'i phen-ôl yn wyn, yn sefyll ar ben craig neu bostyn. Ymwelydd haf yw hi..