Hafan Gwybodaeth Cerddwch ar hyd Llwybr Dyffryn Dyfrdwy Cerdded Llwybr Gogledd y Berwyn Llangollen Corwen

Cerddwch ar hyd Llwybr Dyffryn Dyfrdwy


 
Sut i ddod o hyd i Lwybr Dyffryn Dyfrdwy
Mae Llwybr Dyffryn Dyfrdwy yn rhedeg am 24km/15milltir rhwng Corwen a Llangollen. Mae'r ddwy dref ar briffordd yr A5 (Caergybi-Llundain), nid nepell o ffin Lloegr.


Dechreuwch drwy ddewis eich man cychwyn – naill ai Corwen neu Langollen. Er bod yr arweiniad yn cychwyn o Gorwen, mae modd cerdded ar hyd Llwybr Dyffryn Dyfrdwy o unrhyw gyfeiriad. Os hoffech gerdded o Langollen i Gorwen yna dechreuwch yn rhan olaf yr arweiniad a gweithio'n ôl. Os hoffech gael tro byrrach yna dewiswch ran neu ddwy sy'n addas ichi, neu (i'ch cyrchu i gychwyn neu i ben eich tro) gallwch deithio ar y trên stêm neu ar y cwch ar y gamlas gyda cheffyl yn tynnu.


Gallwch lwytho'r daflen "Teithiau Cerdded Dyffryn Dyfrdwy " i lawr yma....

Sylwch fod y daflen ar ffurf Adobe .pdf ac mae'n 3.8Mb
Corwen - Carrog
More info....
Carrog - Glyndyfrdwy
More info....
Glyndyfrdwy - Rhewl
More info....
Rhewl-Rhaeadr y Bedol
More info....
Rhaeadr y Bedol - Llangollen
More info....


Mae arwyddion amlwg ar bob cam o'r daith, sy'n 24 kilomedr/15 milltir, a rhennir y daith yn bum rhan gyda mannau hwylus i gychwyn a gorffen pob darn. Syniad da fyddai mynd â Map OS Explorer (clawr lliw oren): naill ai rhif 255 Llangollen a Mynyddoedd y Berwyn, neu 256 Llangollen a Wrecsamgyda chi. Mae'r mapiau'n dangos y llwybr yn fanylach ac yn dangos y lleoedd diddorol eraill sy ar hyd y ffordd.Ni fyddai'r safle hwn yn bosib oni bai am gefnogaeth hanfodol oddi wrth y noddwyr hyn: