Hafan Gwybodaeth Cerddwch ar hyd Llwybr Dyffryn Dyfrdwy Cerdded Llwybr Gogledd y Berwyn Llangollen Corwen

Corwen - Carrog Carrog - Glyndyfrdwy Glyndyfrdwy - Rhewl Rhewl - Rhaeadr y Bedol Rhaeadr y Bedol - Llangollen

Corwen - Carrog

 
O gychwyn yng Nghorwen mae'r llwybr yn dringo i fan sy'n union o dan fryngaer Caer Drewyn cyn mynd yn ei flaen y tu uchaf i'r Afon Ddyfrdwy ac i bentref Carrog.

Pellter: 6.5 km/4 milltir
Graddfa: Canolig (peth dringo)

Hen dref farchnad, a leolwyd lle mae cymer afonydd Dyfrdwy ac Alwen yn Nyffryn Edeyrnion, yw Corwen. Yn oes Fictoria, pan roedd Corwen yn ei hanterth, roedd y ffordd a'r rheilffordd yn cyfarfod ar gyfer mynd ymhellach i ogledd Cymru. Heddiw, mae canol y dref yn bwysig o ran y bensaernïaeth a'r diddordeb hanesyddol ac mae'n ardal cadwraeth ddynodedig.

Y tu uchaf i Gorwen mae un o fryngaerau Oes yr Haearn a gafodd ei chadw orau yng Nghymru. Ystyr yr enw Caer Drewyn yw 'caer tref gwyn' a bu pobl yn byw yma rywdro rhwng 600cc a goresgyniad y Rhufeiniaid. Ar un adeg, efallai bod palisâd pren ar ben y gaer i amddiffyn yr anheddiad o dai to gwellt, mawr, crwn. Chwiliwch am olion eu sylfeini cerrig wrth ochr y gaer.

Edrychwch am … De Sir Ddinbych yw cartref yr wiwer goch, sy'n prinhau yn gynyddol. Mae poblogaethau o'n gwiwer goch fach frodorol yn parhau i oroesi mewn ychydig o blanhigfeydd conifferau, fel Pen-y-Pigyn cyfagos; ond ers i'r wiwer lwyd gael ei chyflwyno i Brydain o'r America yn y 1870au, prinhau bu hanes y wiwer goch..